Page 22 - na strone

SEO Version

BUDOWA LUB WYNAJĘCIE INFRASTRUKTURY
Projekt dopuszcza budowę potrzebnej infrastruktury lub jej wynajęcie na wskazany okres
trwałości projektu.
Budowa infrastruktury (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”):
dokładne sprecyzowanie wymaganej technologii (budowa światłowodów, radiolinii,
sposobu dostarczania sygnału BO itp.)
dokładne sprecyzowanie wymaganej infrastruktury (sprzęt i oprogramowanie)
dokładne sprecyzowanie wymaganego sprzętu i oprogramowania dla BO (w tym dla
niepełnosprawnych)
określenie ilości i zakresu szkoleń
określenie gwarancji, serwisu oraz wsparcia technicznego
ubezpieczenie
określenie terminów
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy