Page 19 - na strone

SEO Version

REKRUTACJA
1.
opracowanie regulaminu rekrutacji:
określenie jasnych zasad uczestnictwa gospodarstw domowych (kryteria):
dochodowe w ramach systemu pomocy społecznej
dochodowe w ramach systemu świadczeń rodzinnych
dzieci i młodzież ucząca się ze stypendiami socjalnymi (szkolnymi)
osoby niepełnosprawne (umiarkowane, znaczne)
rodziny zastępcze
rodziny wielodzietne (od trójki dzieci)
samotni rodzice
określenie jasnych zasad stopniowania (punktacji) BO:
liczba dzieci w gospodarstwie domowym (10 pkt)
wysokość dochodu na osobę (5 pkt)
liczba osób niepełnosprawnych (5 pkt)
określenie jasnych zasad prawidłowego uczestnictwa BO, kontroli oraz rezygnacji