Page 17 - na strone

SEO Version

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
przygotowanie wniosku
weryfikacja wniosku przez WWPE
podpisanie umowy o dofinansowanie
zagrożenia (niepotrzebne wskaźniki projektu, zbyt szczegółowe zapisy techniczne)