Page 16 - na strone

SEO Version

ANALIZA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWA
analiza rozwiązań funkcjonalnych
analiza rozwiązań technicznych
analiza finansowa
wybór optymalnego rozwiązania
zagrożenia (wybór nieodpowiednich technologii, błędne szacowanie finansowe)