Page 15 - na strone

SEO Version

PROJEKT POIG 8.3
Działania w projekcie POIG 8.3:
1.
Analiza funkcjonalno – użytkowa (Program Funkcjonalno-Użytkowy)
2.
Wniosek o dofinansowanie (podpisanie umowy o dofinansowanie)
3.
Działania promocyjne
4.
Rekrutacja
5.
Budowa lub wynajęcie infrastruktury
6.
Rozliczanie projektów/sprawozdawczość
7.
Utrzymanie projektu