Page 11 - na strone

SEO Version

SOFTBLUE SA
Jesteśmy firmą doradczą utworzoną na bazie wieloletnich doświadczeń i kompetencji specjalistów i Project
Managerów IT/ICT (
I
nformation
T
echnology /
I
nformation and
C
ommunication
T
echnologies). Skupiamy
ludzi zainteresowanych zarządzaniem projektami oraz krzewieniem idei profesjonalnego zarządzania
przedsięwzięciami. Współpracujemy zarówno z praktykami Project Management, firmami wdrożeniowymi
oraz producentami sprzętu i oprogramowania ICT, jak również przedstawicielami środowisk naukowych.
Nasi współpracownicy są cenionymi ekspertami branży IT i profesji Project Management w środowisku
korporacyjnym jak również w Administracji Publicznej.
Od 2003 roku zdobywamy doświadczenia w projektach doradczych i wdrożeniowych dotyczących informatyki
w organizacji, projektach wdrożeń systemów IT oraz projektowania i restrukturyzacji architektury ICT w firmach
i instytucjach sektora publicznego.
Pomagamy klientom w procesie wykorzystania narzędzi IT aby realizować założone cele biznesowe. Naszym celem
jest całkowita koncentracja na potrzebach klientów. Naszą misją jest wspomagać Klientów w rozwoju ich
przedsiębiorstw. Największą wartością jest dla nas profesjonalna obsługa i wynikające z niej zaufanie Klientów.
SOFTBLUE S.A. ®
Ul. B. CHROBREGO 24 lok nr 1
85-047 BYDGOSZCZ
Tel: +48 52 340 50 30
Fax: +48 52 340 50 30
E-mail: